Toastmaster...

Torstein Frisvold Rĝe vil være toastmaster i bryllupet.
Kontaktinformasjon:
E-post: torsteinroee@netcom.no
Mobil: 920 23 513